Tilhengere

Tilhengere Vi har i mange år produsert tilhengedeler til bl.a Gaupenhenger, Hammer henger og Buster henger.   I 2004 startet vi produksjon av egne tilhengere, med … Read more omTilhengere

Brakke understell

Vi har som resultat av hengerproduksjon og god kvalitet nådd andre markeder, og produserer i dag også understell til hvilebrakke på hjul. Disse er Konstruert etter spesifikasjoner fra kunde. Vi produserer alle platedeler , og understellene monteres hos oss. De blir deretter påmontert … Read more omBrakke understell

Leonardo da Vinci bro

Blikkenslagerarbeid er bedriftens grunnlag, men med mange år med modernisering i bedriften har oppdragstypene endret seg, og det er i dag færre oppdrag med tradisjonelt blikkenslagerarbeid som utføres. Vi har allikevel hatt mange oppdrag for bl.a Moelven Limtre og Statens vegvesen med produksjon og … Read more omLeonardo da Vinci bro