Skulpturer i slottsparken i Oslo laget av Gunnar Hippe as

Les hele  saken fra TV2 her!