Spesialbygde tilhengere og tilpasninger på oppdrag fra kunder:

Veltepetter
Veltesimulator for Statens Vegvesen