På 80 tallet ble det også investert i lokalsamfunnet i eiendom og virksomheter utenfor platefaget.

Hippegården

Bruer i Moelv

Moelv Jern og Farge