Stabile medarbeidere har vært, og er,  en nøkkelfaktor i bedriften.

stø kurs

PAK