TDG er en nyskapt industrigruppe, bestående av 22 bedrifter i Hedmark og Oppland.

Vi er nå blitt aksjonærer og medlemmer av denne sammenslutningen.

Klikk på logoen for å lese mer;

 

 

 

 

https://www.totaldefencegroup.com/