Utdrag fra Fra Håndverk til Industri;

«Gunnar Hippe, som kom fra Valdres, var tidlig vant til utfordinger. Han hadde vært 4 sesonger på hvalfangst og overvintret 2 ganger på Syd-Georgia. Seinere fartet han rundt på Østlandet som vardesetter for Norges Geografiske Oppmåling, før han slo seg ned i Næroset som tømmerhugger og sagbruksarbeider. Blikkenslagerfaget begynte han så smått med hjemme ved å lage matekar for minkfarmer. Han var også en kort tid i tjeneste hos blikkenslager Johs. Rønning i Moelv. Gunnar Hippe var i store trekk selvlært, men benyttet flittig det eneste skoletilbud som fantes for folk som måtte stå på hele dagen og kanskje heller ikke hadde så god råd, nemlig korrespondanseskoler. På denne måten tilegnet han seg i sene nattetimer kunnskaper om tegning, projeksjon og matematikk. Med sin praktiske og tekniske innsikt og allsidige skjønn, falt det ham naturlig å utvikle og forbedre ting , både produkter, produksjonsmetoder og ikke minst utvikle verktedet han etablerte i 1939.»